Strona korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką plików Cookies . Korzystając z niej wyrażasz zgodnę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Konsekwencji braku spłaty pożyczki

Brak spłaty pożyczki nie obywa się bez konsekwencji i nie można liczyć, że firma pożyczkowa nie będzie starała się o odzyskanie swoich należności. Tym samym, coraz częściej pojawiają się pytania: co może zrobić firma pożyczkowa w stosunku do takiego dłużnika. Zazwyczaj informacje o konsekwencjach zawarte są w umowie pożyczkowej, wysłanej do klienta pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Przelanie pieniędzy na wskazane konto jest równoznaczne z zawarciem umowy, chociaż w ciągu 14 dni można ją wypowiedzieć, jeśli nie jest to umowa o pożyczkę odnawialną. Pożyczka taka zazwyczaj jest przynoszona do domu, np. przez kuriera, w formie papierowej.

pozyczka

  • powiadomienia ze strony firmy pożyczkowej – powiadomienia takie to nic innego, jak wezwanie do zapłaty. Nazywane są również monitami i mogą być rozsyłane na kilka sposobów: wiadomościami SMS, e-mailami, wiadomościami głosowymi czy listami poleconymi poprzez pocztę tradycyjną. Monity nie są lichym papierkiem, lecz dotkliwą karą, ponieważ są płatne i ich koszty ponosi klient, przez co jego zobowiązanie rośnie. Co więcej, często nie kończy się na jednym monicie, ale na kilku, co zwiększa sumę. Zdarzają się firmy, które w czasie 60 dni od spłaty pożyczki mogą wysłać aż 20 monitów. Ich koszty są różne, jednak najczęściej nie schodzą poniżej 30 zł, a to zwiększa zadłużenie pożyczkobiorcy.
  • odsetki karne – prawo nie sprzeciwia się w karaniu nierzetelnych partnerów, którzy lekceważą warunki umowy oraz terminy płatności. Firmy pożyczkowe mają tym samym prawo do naliczania odsetek karnych, choć nie mogą one być większe, niż czterokrotność stopy kredytu NBP. Wynika tego, że w skali roku odsetki nie mogą przekroczyć 10%. Są za to doliczane za każdy dzień zwłoki w spłacie.
  • windykacja – firma pożyczkowa ma prawo przekazać czynności windykacyjne do firmy zewnętrznej. Jej zadaniem będzie odzyskanie pieniędzy dla zleceniodawcy. Koszty związane z windykacją ponosi klient, który zwleka z płatnościami, a są one różne, w zależności od firmy windykacyjnej.
  • postępowanie sądowe – firma pożyczkowa ma również prawo skierować sprawę do sądu i dochodzić swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Wiąże się to z wszczęciem procedury komorniczej. Tak, jak w poprzednich przypadkach, koszty związane ze sprawą pokrywa pożyczkobiorca, który ma długi. Zdarza się, że poza podstawowymi opłatami dłużnik zobowiązany jest również do pokrycia kosztów dojazdu, kiedy sprawa toczy się w sądzie, który jest najbliższy firmie pożyczkowej.
  • przedłużenie pożyczki – może być dogodne dla klienta, lecz również związane z dodatkowymi kosztami. Przesunięcie okresu spłaty pożyczki o 7, 14, 30 dni może sporo kosztować, ale ostateczna suma zależy od firmy pożyczkowej i musi być wniesiona przez pożyczkobiorcę z góry, bez zwłoki.
  • Wpisanie do baz BIK, ERIF, KRD, BIK – pożyczkobiorca, który nie spłaca pożyczki i ignoruje wezwania do zapłaty może zostać wpisany do jednej z baz biura informacji gospodarczej. Są w niej zbierane dane na temat pożyczkobiorców oraz ich historii kredytowej, dobrej i złej. Wpisanie do bazy stanowi duży problem podczas starania się o kolejne kredyty, a nawet podczas chęci kupienia czegoś na raty.

pozyczki

Takie konsekwencje czekają osoby, które nie spłacają szybkich pożyczek, jak również innych, zaciągniętych kredytów.

Firmy pożyczkowe posiadają wielu partnerów, którzy nie spełniają swoich zobowiązań i z pewnością wykorzystają wszystkie dostępne środki, żeby pieniądze odzyskać.

Wszystkie wymienione konsekwencje, sposoby na odzyskanie należności przez firmę, skutkują tym, że powiększa się kwota całkowita, którą klient musi spłacić. Oznacza to, że wcześniej niewielki dług, w czasie 2 miesięcy może urosnąć nawet o 100%. Aby tego uniknąć, lepiej spłacać chwilówkę w terminie i nie wikłać się w finansowe nieprzyjemności.

Jednocześnie, warto pamiętać, że branie kolejnych chwilówek, gdy posiada się już jedną, nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż grozi niebezpieczną pętlą kredytową.

Powrót

Komentarze

Dodaj Opinię