Strona korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką plików Cookies . Korzystając z niej wyrażasz zgodnę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Korygowanie zeznań podatkowych


Jeśli w zeznaniu podatkowym wystąpi błąd, trzeba złożyć deklarację korygującą. A także pismo uzasadniające naniesione zmiany. Takie pismo należy złożyć do końca bieżącego roku. Niestety nie będzie można dokonywać modyfikacji w czasie rozliczania w sytuacji postępowania podatkowego. Również nie będzie to możliwe w sytuacji wystąpienia kontroli skarbowej bądź podatkowej.

Według artykułu 81 ustępu 1 Ordynacji podatkowej, można dokonać korekty błędu w deklaracji podatkowej. Na przykład takim błędem może być źle wyliczona podstawa do opodatkowania.
Deklaracja korygująca wraz uzasadnieniem przyczyn wystąpienia o poprawki, może być zgłoszona w formie elektronicznej bądź pisemnej. Dlatego należy rozumieć, że w formie deklaracji korygującej znajduje się już deklaracja rozliczenia po naniesionych poprawkach. W takim przypadku należy również wypełnić zawarte załączniki, niezależnie od tego, czy zostały w załącznikach wprowadzone zmiany, czy jednak nie.

Uzasadnienie dotyczące przyczyn naniesionych zmian, powinno zawierać w sobie wyszczególnienie wszystkich elementów, które przeszły korektę, a także dlaczego. Jednak na początku przyszłego roku, obowiązek składania uzasadnienia będzie zniesiony. Wystarczyć w zupełności będzie poprawiona wersja, która dotrze do Urzędu Skarbowego.

Nie zawsze można dokonać korekty

Jak już wcześniej wspomniano, są sytuacje, kiedy dokonanie korekty jest po prostu niemożliwe. Do nich zalicza się między innymi przeprowadzana kontrola przez urząd skarbowy. Może dojść także do postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej.

Od 2016 roku, zmieniają się zasady dotyczące osób składających korekcyjne rozliczenie podatkowe. Mianowicie podatnik będzie jedynie o tym poinformowany ze strony urzędników. Do korekty można przystąpić jedynie, jeśli podatnik otrzyma stosowny protokół. Następuje to jedynie po wszczęciu kontroli podatkowej. Jeśli jednak urzędnicy wychwycą wszelkie nieprawidłowości, to podatnik jest w stanie uniknąć kontroli z Urzędu Skarbowego. Jeżeli dojdzie jednak do kontroli, to podatnik ma obowiązek i prawo nanieść korektę na swoją deklarację w ciągu 7 dni od chwili otrzymania postanowienia właściwego urzędu.
Korektę można nanieść jedynie w zakresie, w którym nie ma decyzji o wyliczeniu wartości należnego podatku.

Jeśli dojdzie do sprawdzania złożonego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, to nie ma najmniejszego problemu, aby jeszcze samodzielnie złożyć korektę tego rozliczenia. Wtedy zmiany są nanoszone przez urzędników urzędu. Niestety nie są w stanie poprawić wszystkich błędów, ponieważ nie do każdej nieprawidłowości otrzymują uprawnienie. Mianowicie mogą poprawić oczywiste błędy wynikające z nieprawidłowych kalkulacji. Ponadto mogą poprawić nieprawidłowo ujęte zeznanie, czyli w sytuacji kiedy zostanie po prostu nieprawidłowo wypełniony formularz do zeznania podatkowego. Poza tym, muszą się pilnować, aby nie doszło do przekroczenia wartości wyliczonego podatku lub zwrotu podatku, wynoszącego tysiąc złotych.

Jednak taki zakres poprawek nanoszonych przez urzędników, będzie zmodyfikowany z dniem 1 stycznia 2016 roku. Urzędnicy będą mogli wykonywać wszystkie wcześniejsze poprawki, ale zwiększona zostanie kwota podatku lub nadwyżki z tysiąca do 5 tysięcy złotych.

Jeżeli w wyniku korekty wyjdzie zaległość podatkowa, podatnik musi liczyć się z zapłaceniem kary za zwłokę. Wynosi ona 75% stawki podstawowej. Niektórzy podatnicy mogą mieć wyliczane odsetki karne na podstawie stawki preferencyjnej, czyli obniżonej. Jednak w tym celu muszą zostać spełnione pewne warunki. Do nich zaliczy się ujawnienie zaległości, w przypadku wykonania samodzielnej korekty rozliczenia. Ponadto od chwili złożenia korekty, podatnik ma 7 dni na spłacenie całego długu.
Odsetki od podstawy naliczane są w chwili, kiedy korekcyjne rozliczenie zostało przekazane do kolejnego kroku weryfikacyjnego, czyli wszczęcia kontroli podatkowej, na przykład przez urząd skarbowy. Jeśli jednak nie zostanie wysłane takie zawiadomienie, wtedy podatnik nie może skorzystać z odsetek preferencyjnych, jeśli dojdzie do zakończenia procedur sprawdzających.

Od 2016 roku preferencyjna stawka odsetek podatkowych, osiągnie wartość 50% stawki podstawowej. Jednak można zastosować ja tylko w chwili, kiedy podatnik dokona autokorekty w ciągu 6 miesięcy od dnia terminu, w którym można było złożyć ostatecznie deklaracje zeznania podatkowego. Dług powinno się uregulować w ciągu 7 dni od złożenia autokorekty. Będzie to dotyczyć zaległości podatkowych wyliczanych w roku 2016 (od 1 stycznia). Podatnicy będą mogli skorzystać ze stawki preferencyjnej, jeżeli korekta zostanie złożona w pierwszym półroczu 2016 roku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Definicja deklaracji podatkowej:
Termin „deklaracja” obejmuje również zeznania, wykazy oraz informacje, do składania których zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Pojęcie to poszerzy się od 1 stycznia 2016 r. o zestawienia. Zmianę tę wprowadzono, aby wyeliminować wątpliwości co do statusu miesięcznych zestawień oświadczeń składanych urzędom celnym przez sprzedawców wyrobów akcyzowych na podstawie art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).

Publikacja:

Powrót

Komentarze

Dodaj Opinię